Vliv hormonální antikoncepce na vyvíjející se embryo

25.07.2012 21:57

Hlavním účinkem hormonální antikoncepce v současnosti u nás užívané (dále jen HA) /bez ohledu na typ – gestagenní, kombinovaná, tablety, náplasti, injekce, atd./ je blokování ovulace. U postkoitální antikoncepce (dále jen PA) je hlavním účinkem blokování nebo zpoždění ovulace.

Přesný mechanismus účinku HA a PA není kompletně vysvětlen. Druhotnými faktory účinku u HA je hlavně změna kvality cervikálního hlenu (tj. negativní vliv na spermie). HA má také vliv na děložní sliznici a pohyblivost vejcovodů. Tyto účinky by mohly negativně působit na již oplodněné vajíčko a způsobit jeho zánik – mluví se o tzv. možném postfertilizačním účinku.

Druhotnými faktory účinku u PA s levonorgestrelem (přípravky Postinor a Escapelle) může být negativní vliv na spermie a možná také vliv na děložní sliznici a s tím spojený postfertilizační efekt. Ten podle některých novějších studií snad není vůbec přítomen. To mám ale nedává jistotu, že tomu tak skutečně není nikdy.

V ČR je také registrována nová PA s ulipristalem (přípravek EllaOne), která má postfertilizační efekt asi mnohem pravděpodobnější než PA s levonorgerstrelem.

Zajímavé je,že v informaci o EllaOne na SUKLu se zmínka o postfertilizačním účinku neobjevuje(citace: “Léčivá látka v přípravku ellaOne, ulipristal-acetát, působí jako modulátor progesteronového receptoru. To znamená, že se váže na receptory, na které se za obvyklých podmínek váže progesteron, a zabraňuje působení hormonu. Přípravek ellaOne působí na progesteronové receptory a zabraňuje otěhotnění zejména tím, že brání ovulaci nebo ji oddaluje”-viz. https://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/001027/WC500023671.pdf

 

Postfertilizační efekt u HA

Problémem je, že nemáme přímé důkazy o tomto efektu. Existují jen nepřímé důkazy: např. tloušťka děložní sliznice, její schopnost pro usídlení oplodněného vajíčka, poměr mimoděložního a děložního těhotenství. Diskuse se vedou o tom, nakolik je silná průkaznost těchto nepřímých důkazů a jejich interpretace. Bez dalších studií v budoucnu se neobejdeme, pokud chceme zjistit, zda tento efekt je přítomen a jak často. Podle některých lékařů je průkaznost těchto nepřímých důkazů silná.

Výskyt ovulace je u HA dle literatury 1-5%. Srovnáním výskytu ovulace a těhotenství při užívání kombinované HA lze dojít hypoteticky k množství asi 15-16 uvolněných vajíček na jedno těhotenství. A ztráta těchto 15 vajíček je podle některých autorů vysvětlitelná bez přičítání postfertilizačního vlivu kombinované HA (tj. přirozená životaschopnost oplodněných vajíček, koncepční optimum, atd.). Hodně pro-life gynekologů v USA je ovšem přesvědčeno o postfertilizačním efektu HA. Přesto např. Americká asociace pro-life gynekologů a porodníků nevydala jednoznačné stanovisko ohledně perorální antikoncepce, právě kvůli nedostatku jasných důkazů a vyzvala lékaře aby si udělali vlastní úsudek na základě současných důkazů o tomto efektu.

Moudřejší a lepší je asi předběžná opatrnost. A i když je riziko postfertilizačního účinku u HA zřejmě malé, stále se jedná o závažný efekt vyúsťující ve zmaření lidské bytosti v nejrannějším stadiu jejího vývoje. Tzn. z hlediska etiky je lepší používat takové způsoby předcházení početí, které nemají ani potenciálně postfertilizační efekt.

Do budoucna by prospělo provést další studie o postfertilizačním účinku, které by tyto kontroverze osvětlily a případně i jednoznačně ukončily. V souvislosti s tím se mluví o měření tzv. časného těhotenského faktoru. Otázkou je také etická přijatelnost takových studií.

Nevyjasněnost ohledně postfertilizačního efektu se ukazuje také v rozdílných formulacích v příbalových letácích HA. Některé ho uvádějí, ale hodně také ne. Viz.příklady (na ww.sukl.cz):

Natalya je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, zvaný v angličtině také “pill” (“pilulka”).Obsahuje malé množství dvou ženských hormonů: desogestrelu (progestogenu) a ethinylestradiolu(estrogenu). Ty brání tomu, abyste nepřišla do jiného stavu, stejným způsobem jako vaše přirozené hormony, když byste byla již těhotná, protože

1. Zastaví vývoj a každoměsíční uvolnění vajíčka (ovulaci).

2. Zahustí hlen v hrdle dělohy, takže je pro spermie obtížnější dostat se k vajíčku.

3. Pozmění výstelku dělohy, takže je méně pravděpodobné, že přijme oplodněné vajíčko

 

Mercilon se používá pro zabránění otěhotnění.

Perorální antikoncepční přípravky jsou velmi účinným prostředkem antikoncepce. Při správném užívání (bez vynechávání tablet) je riziko otěhotnění velmi nízké

 

Cerazette se užívá k zabránění otěhotnění. Cerazette obsahuje malé množství jednoho druhu ženských pohlavních hormonů, gestagenu desogestrelu. Proto se o přípravku Cerazette hovoří jako o čistě gestagenní pilulce nebo o minipilulce. Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují čistě gestagenní pilulky, neboli minipilulky, vedle gestagenu ještě hormon estrogen.Většina čistě gestagenních pilulek, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňují průniku spermií do dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek. Cerazette se liší od jiných minipilulek v tom, že dávka v něm obsažená je ve většině případů dostatečná k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku toho má Cerazette vysokou kontracepční účinnost.”

 

Přípravek Escapelle působí pravděpodobně tak, že:

zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku; zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno; nebo zabraňuje zahnízdění již oplodněného vajíčka v děloze