Vymezení bioetiky

Termín "bioetika" se začal používat pro etickou teorii, která se zabývá problémy etického rozhodování, jež vyplynuly ze situace člověka žijícího v současném světě. Prudký rozvoj techniky otevřel lidem nové možnosti ovládání přírody i biologické kontroly vlastní existence, ale přinesl s sebou také nová nebezpečí.
Jednou z průkopnických prací byla Bioetika Van R. Pottera, v níž ještě nebylo rozlišováno mezi etickými problémy týkajícími se etického vztahu člověka k jeho životnímu prostředí a mezi problémy týkající se jeho péče o zdraví. Pozdější autoři používali názvu "ekoetika" pro tu speciální etiku, která se zabývá etickým vztahem člověka k přírodě a k jejímu prostředí, a název "bioetika" ponechali speciální etice, zabývající se problémem zdraví člověka a péče o něj. Mezi nejdůležitější témata dnešní bioetiky patří například problém potratu, kontroly početí, eutanazie, genetického inženýrství a transplantace orgánů. (podle: Josef Petr Ondok, Bioetika, Trinitas, Svitavy, 1999)

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.