Hormonální antikoncepce

Postfertilizační účinky hormonální antikoncepce

14.03.2015 18:31
Přestože se jedná se o velmi citlivou záležitost, dosavadní medicínské poznatky nám nedovolují přesně cíleně určit, jak často se tyto účinky u uživatelek hormonální antikoncepce vyskytují či nevyskytují. Pro možnost tohoto negativní působení  hormonální antikoncepce svědčí nepřímé důkazy (viz podrobněji spolu s odkazy na použité zdroje článek Možný postfertilizační účinek hormonální antikoncepce ). Tento možný nežádoucí efekt hormonální antikoncepce vyplývá z dalších účinků hormonální antikoncepce, které se uplatňují zvláště pokud selžou mechanismy účinku působící před či proti oplození vajíčka - tzn. prefertilizačně.  Jde zejména o možnost zhoršení schopnosti případně se vyvíjejícího embrya uhnízdit se v děloze. Jedná se tedy o možné zabránění vývoje již  počatého dítěte v jeho nejranějším stadiu, což způsobí jeho smrt, před skutečně klinicky...