Lékárníci pro život

08.04.2013 10:36

Čas uzrál a již existuje spolek Lékárníci pro život. Další informace následují.

Spolek Lékárníci pro život vznikl za účelem vytvořit sdružení lidí (lékárníků i nelékárníků), kteří mají zájem podporovat farmaceuty v jejich snaze podílet se na ochraně lidského života od početí po přirozenou smrt.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí s cíli sdružení a písemně se ke členství přihlásí. Sdružení tedy není jen pro lékárníky.
26.2.2013 bylo sdružení oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra. Dne 4. května 2013, v průběhu mezinárodní konference V. brněnské  bioetické dny, se pak uskutečnilo ustavující zasedání valné hromady občanského sdružení, resp. spolku Lékárníci pro život.

Pokud budete mít zájem o členství, podívejte se přímo na stránky spolku www.lekarniciprozivot.cz.


Zde můžete pt...