Hormonální antikoncepce známá i neznámá

31.05.2014 13:47

Hormonální antikoncepce  je široce užívaná antikoncepční metoda. Je předepisována nejčastěji za účelem zabránění těhotenství, případně k řešení určitých zdravotních problémů. Nesouhlasíme s tvrzením, že přínos jejího používání (zejména spolehlivé zabránění těhotenství) převažuje nad možnými riziky. Zejména proto, že se kromě možných nežádoucích účinků na zdraví ženy málo mluví o dalších možných rizicích a také proto, že existuje alternativa, která je bez těchto rizik a svou spolehlivostí se blíží spolehlivosti hormonální antikoncepce. Jedná se o symptotermální metodu přirozeného plánování rodičovství. Proto další informace, které uvádíme, mají posloužit k hlubšímu zamyšlení nad hormonální antikoncepcí a nabídnout "konkurenceschopnou" alternativu.


Přestože je tedy hormonální antikoncepce velmi spolehlivá,  je její používání spojeno:

  • s možnými zdravotními nežádoucími účinky, ať už méně závažnými nebo i těmi velmi závažnými,
  • s možným zabráněním dalšího vývoje již počatého dítěte, pokud k němu došlo během užívání hormonální antikoncepce, a tím může způsobit jeho smrt,
  •  s negativním vlivem na chování lidí v oblasti sexuality, na prožívání partnerských vztahů a na stabilitu manželství,
  • se znečišťováním životního prostředí syntetickými hormony,
  • s možným negativním vlivem na budoucí plodnost ženy.


Pokud chcete zabránit nechtěnému těhotenství, existuje zajisté i pro Vás lepší řešení než hormonální antikoncepce. Za nejlepší z nich lze považovat metody přirozeného plánování rodičovství, které jsou založeny na pozorování příznaků plodnosti; jsou prosty výše uvedených rizik a symptotermální metoda patří po hormonální antikoncepci mezi vůbec nejspolehlivější způsoby předcházení početí. Ačkoli se tyto metody zdají méně pohodlné a často se říká, že nejsou pro všechny, nenechte se odradit, aniž byste se o nich dověděli více.

Informace můžete hledat např. zde: Centrum naděje a pomoci, Liga pár páru.


Článek je zatím rozpracován a bude rozšířen.

Mgr. Jaroslav Duda, Mgr. Vladěna Dudová